Raportowanie sprzedaży z apteki – hurtownie lekarstw i szpitalne oddziały apteczne.

Lekarstwa na recepty powinny być monitorowane a wszelkie o nich informacje, raz na dobę, zaraportowane do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. W ten sposób dane o dostępności leków na rynku są od razu wiadome.

Sam Zintegrowany System Monitorowania Obrotem Produktami Leczniczymi ma być dobrym narzędziem w walce z coraz bardziej rozszerzającym się brakiem lekarstw. Zaostrzenie przepisów dotyczących leków ma związek z masowym wywożeniem i sprzedawaniem refundowanych leków za granicę. Najważniejszym celem jest uszczelnienie ogólnego systemu obrotu produktami leczniczymi.

Raporty na dzień dzisiejszy dotyczą tylko leków wydawanych na recepty, jednak trwają rozmowy by ów system rozszerzyć o niektóre leki sprzedawane bez recepty. Ustawowo wszystkie podmioty zajmujące się obrotem leków mają obowiązek co dziennie przesyłać konkretne raporty. Według niektórych opinii, raportowanie sprzedaży to dodatkowy obowiązek nakładany na przedsiębiorców. Raporty te pokazują jednak dokładny stan leków na rynku i pozwalają na dokładne i codzienne monitorowanie stanu leków (więcej na: raportowanie sprzedaży z apteki – rsa24.pl )

Taki stan rzeczy nie powoduje jednak, że od razu dane leki stały się na rynku dostępne. Mimo raportów i monitorowania leków, niektóre specyfiki są wciąż trudno dostępne i nieobecne na rynku sprzedaży lekarstw. Przyczyn należy dopatrywać się w różnych etapach produkcji i sprzedaży leków. Raportowanie to tylko jedno z narzędzi w walce z brakiem medykamentów.